Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena

W Ośrodku prowadzone są zajęcia wykorzystujące nową formę terapii jaką jest Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena(IAS). Metoda ta zyskuje coraz większą popularność jako jedna z form oddziaływań terapeutycznych. Obecnie stosowana jest już w 16 krajach na całym świecie. Jej autorem jest duński nauczyciel i psycholog Kjeld Johansen.
Terapia polega(w dużym uproszczeniu)na stymulowaniu procesu przetwarzania słuchowego poprzez muzykę. Przetwarzanie słuchowe odgrywa ogromną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu dziecka w otaczającym świecie. Ponieważ od tego jak słyszymy zależy min. to jak mówimy, jak piszemy i szereg innych umiejętności. Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również: zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych, czytanie, rozumienie mowy, artykulację, komunikację, samoocenę, utrzymanie równowagi, koordynację ruchów oraz motorykę. Wpływa również na postawę ciała, ponieważ harmonizuje napięcia mięśniowe.
Zalecana jest przy problemach osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy;
 • z dysleksją;
 • z ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi;
 •  z autyzmem;
 • z autyzmem;
 • z porażeniem mózgowym;
 • z porażeniem mózgowym;z zaburzeniami percepcji słuchowej.
 • które wykazują nadwrażliwość na dźwięki;
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej;
 • z porażeniem mózgowym;
 • które wykazują nadwrażliwość na dźwięki;
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej;

z zaburzeniami percepcji słuchowej.

 

Niewątpliwą zaletą stymulacji Johansena jest fakt, iż w jej trakcie nie ma koniecznościrezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie. Ponadto metoda jest całkowicie bezpieczna, nieinwazyjna, nie wywołuje żadnych skutków ubocznych. W praktyce polega ona na słuchaniu przez 5 dni w tygodniu po 10 min, wybranego, przystosowanego dla danego dziecka fragmentu muzyki pod opieką terapeuty. Muzyka podawana jest przez słuchawki. Cały program terapii trwa 6-18 m-cy. Dzieci najczęściej potrzebują 9-10 m-cy. Doboru muzyki dokonują wykwalifikowani specjaliści pracujący w Warszawie na podstawie informacji o dziecku przesłanych przez osoby uprawnione do pracy tą metodą w naszym Ośrodku. Obecnie na terenie Ośrodka mamy dwóch terapeutów Johansena z odpowiednimi uprawnieniami potwierdzonymi certyfikatem JIAS.

                                                                                                  Opracowała Ewa Malinowska
Szerzej o metodzie na stronie: www.johansen-ias.pl