Dyrektor Bożena Mazur:

poniedziałek 12:00 - 15:00 (ul. Kościelna)

Wicedyrektor Anna Załuska – Kwiatek:

 czwartek 10:00 -12:00  (ul. Kościelna)

Wicedyrektor Renata Pawłowicz:

środa 12:00 - 14:00 (ul. Topolowa)

lub w innym umówionym telefonicznie terminie

Kierownik Internatu: Marcin Dudek

 od poniedziałku do czwartku: w godz. 16.00 - 19.00 

(internat ul. Topolowa)