Dyrektor Bożena Mazur:

środa 10:00 - 14:00

Wicedyrektor Anna Załuska – Kwiatek:

 wtorek 11:00 -14:00

Wicedyrektor Renata Pawłowicz:

wtorek 10:00 - 12:00

Kierownik Internatu: Jerzy Pelowski:

 poniedziałek: w godz. 17.00 - 19.00

 czwartek: w godz. 17.00 - 19.00