Platforma Galileo jest to nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, który podobnie jak rezonans stochastyczny, wykorzystuje wibrację, wspomagając rehabilitacje ruchową. Trening wibracyjny opiera się na stymulacji nerwowo-mięśniowej organizmu wywołanej drganiami mechanicznymi. Wibracje wywołują naturalne skurcze we wszystkich zaangażowanych partiach mięśni. Im większa jest częstotliwość i amplituda wibracji tym większą mięśnie wykonują pracę. Zasady Galileo oparte są na naturalnym ruchu ludzkiego chodu. Zmieniający strony ruch Galileo, przypominający ruch huśtawki o zmiennej amplitudzie i częstotliwości, pobudza sekwencję ruchów przypominającą ludzki chód. Szybki ruch platformy treningowej powoduje wychylanie miednicy – podobne jak podczas chodzenia, ale znacznie częstsze.
Organizm reaguje kompensacją: rytmicznymi skurczami mięśni, naprzemiennie po lewej i prawej stronie ciała. Od częstotliwości ok. 12 Hz, takie skurcze nie są świadome – stanowią odruch. Odruch rozciągania aktywuje mięśnie nóg, brzucha i pleców, aż do górnej części korpusu. Liczba skurczów na sekundę wynikających z odruchu rozciągania określana jest przez regulowaną częstotliwość treningu. Amplituda i częstotliwość wibracji generowanych przez Galileo może być regulowana w sposób ciągły, niezależnie od masy ciała. W przeciwieństwie do innych platform treningowych, poruszających się w płaszczyźnie pionowej (w górę i w dół), odchylenia podczas treningu Galileo symulują fizjologiczny ludzki chód. Jedynie zmieniający strony ruch podczas treningu Galileo stymuluje kręgosłup poprzez ieznaczne boczne przechyły miednicy. Na platformach treningowych poruszających się w płaszczyźnie pionowej, kręgosłup podlega nieustannej kompresji. Fizjologiczna stymulacja kręgosłupa poprzez zmianę stron podczas działania Galileo umożliwia skupienie się na mięśniach pleców i brzucha. Na platformach treningowych poruszających się w płaszczyźnie wertykalnej jest to możliwe jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Człowiek stara się utrzymywać głowę w stabilnej, wyprostowanej pozycji, ponieważ zmysł równowagi i wzroku funkcjonują optymalnie w stanie spoczynku. Dzięki budowie urządzenia, podczas Treningu Galileo nie są przenoszone do głowy intensywne wibracje, ponieważ platforma treningowa symuluje jedynie ludzki chód. Organizm jest zatem w stanie utrzymać stabilną pozycję klatki piersiowej i głowy.

Trening Galileo zapewnia:
- Wzrost siły mięśniowej
- Hipertrofię mięśni po unieruchomieniu
- Zapobieganie osteoporozie
- Trening dna miednicy i zapobieganie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu
- Trening rozgrzewkowy
- Poprawę funkcji mięśni
- Poprawę elastyczności i zakresu ruchu
- Rozluźnianie napiętych mięśni, zapobieganie bólom pleców

- Szybszą regenerację po treningach i zawodach
- Uruchamianie
- Trening równowagi i koordynacji

System Galileo dostępny w różnych konfiguracjach. Dzięki łatwości obsługi może być wykorzystywany w domu oraz w ośrodkach rehabilitacyjnych, klubach fitness, domach opieki itp. Platforma Galileo zapewnia ruch oscylacyjny i gwarantuje duży zakres amplitudy drgań, co pozwala na indywidualne dopasowanie intensywności do potrzeb pacjenta.

Do obszarów zastosowania należą:
- Choroby nerwowo-mięśniowe
- Choroby neurologiczne
- Zespoły genetyczne
- Wady postawy
- Urazy sportowe
- Bóle kręgosłupa
- Urologia (wysiłkowe nietrzymanie moczu)

Przeciwskazania:
- Implanty (np. sztuczne stawy ) w trenowanych częściach ciała
- Ostre zapalenie ścięgien
- Ostra przepuklina
- Świeże złamanie trenowanych części ciała
- Świeże rany i blizny pooperacyjne
- reumatoidalne zapalenie stawów
- padaczka, ze względu na wtórne ryzyko urazu

Opracowała: Mirosława Pierzchlewicz