Makaton

 

Program Językowy Makaton jest systemem gestów i symboli graficznych. Metoda ta wykorzystuje znane przez  dziecko proste gesty i rysunki graficzne.

Gesty mają za zadanie wspomagać słowne porozumiewanie się (są stosowane jednocześnie z mową). Mają służyć jako dodatkowy środek, który wzmacnia  przekazywany przez dziecko lub dziecku komunikat. W tej sytuacji gestom zawsze towarzyszy poprawna mowa.

W metodzie Makaton wykorzystywane są również symbole graficzne. Korzystają z nich osoby, które nie są w stanie wykonać gestu. Wówczas wskazują na symbol sygnalizując w ten sposób swoje potrzeby i zainteresowania.

 

Nie ma jednej określonej grupy osób posługującej się Makatonem. Ze znaków korzystają dzieci i młodzież mająca trudności w porozumiewaniu się. Z tego systemu komunikacji mogą także korzystać dzieci w okresie przed-werbalnym, jeśli ich rodzice pragną komunikować się z nimi (jeśli jeszcze nie ma mowy, a naturalnym systemem komunikacji dziecka są gesty).

 

Formy gestu lub symbolu dobiera się indywidualnie do potrzeb i umiejętności osoby korzystającej z metody. Symbole i gesty nie wykluczają się wzajemnie, mogą być stosowane łącznie lub rozdzielnie, mogą także być łączone z innymi systemami AAC.

Gesty i symbole Makaton są systemem, z którego można zrezygnować w odpowiednim momencie, kiedy uczeń opanuje mowę w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w sposób zrozumiały.

                                                                                                                                                   Adam Napierała