Neurorozwojowa metoda przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci do diagnostyki i terapii
pacjentów. Pozwala na ocenę funkcjonalną dziecka. Służy do terapii niemowlaków z:
 zaburzonym napięciem mięśniowym (hipotonia lub hipertonia),
 uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego,
 asymetrią ciała,
 kręczem szyi,
 uszkodzeniami splotu barkowego,
 zespołami genetycznymi,
 zaburzeniami pracy zmysłów,
 stanami związanymi z różnymi jednostkami chorobowymi spotykanymi w ortopedii, neurologii oraz kardiologii.


Jest to terapia indywidualnie dobrana do potrzeb dziecka, połączona z aktywną zabawą tak, aby stymulować jego rozwój i eliminować nieprawidłowości. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń dziecko ma zapewnione pełne poczucie bezpieczeństwa, co warunkuje osiągnięcie współpracy i akceptacji z prowadzącym ćwiczenia. Rodzic otrzymuje od terapeuty wskazówki, jak może wspierać rozwój dziecka w warunkach domowych (prawidłowe karmienie, noszenie, czynności pielęgnacyjne, rozwijająca zabawa).
Opracowano na podstawie:
https://babyterapia.pl/

Izabela Matczak