1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

  2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

  3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu.

  4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.

  5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.

  6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.

  7. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

  8. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

  9. Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza.