Biofeedback


Pracownia Biofeedback wychodzi naprzeciw potrzebom naszych uczniów w zakresie polepszenia jakości pracy mózgu. Chodzi tu o jej szybkość i wydajność. EEG -Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu. Trening odbywa się poprzez interaktywną współpracę z komputerem.

Dzięki temu terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna. Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD; dorośli korzystają z profesjonalnych wykresów, wizualizacji oraz filmów relaksacyjnych.Metoda ta wskazana jest szczególnie dla dzieci z ADHD, z zaburzeniami pamięci i koncentracji uwagi, dysleksją, dysortografia, tremą, stanami lękowymi, agresją oraz dla poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji. Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i istotności problemu.

Dzięki uzyskanym funduszom pracownia doposażona jest również w wysokiej klasy fotel masujący. Wszystkie rodzaje zaprogramowanego masażu mają na celu likwidację napięcia i przywrócenie lub pobudzenie sił witalnych organizmu. Masaże te można stosować również profilaktycznie.

Nowe, lepsze możliwości terapii dla naszych wychowanków są  kolejną  „cegiełką”  w  budowaniu fundamentów do zdobywania i odnoszenia sukcesów pomimo trudności w życiu codziennym i wchodzeniu w świat dorosły tak,  by móc go przeżyć godnie i szczęśliwie na miarę swoich możliwości.

Bożena Mazur
Dyrektor SOSW