Od roku 2008 biblioteka prowadzi Wypożyczalnię Pomocy Dydaktycznych.

Zgromadzone w niej środki dydaktyczne Ośrodek otrzymał w ramach projektów współfinansowanych przez Unię  Europejską , których był beneficjentem.

Biblioteka zewidencjonowała przekazane nieodpłatnie pomoce i wypożycza pedagogom na różnorodne zajęcia z uczniami.

  • Pomoce dydaktyczne z projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dostawa środków dydaktycznych do szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych”
  • Pomoce dydaktyczne z projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego z projektu Powiatu Poznańskiego „Wykluczamy wykluczenie” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania: