W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie realizowana jest terapia neurologopedyczna osób z zaburzeniami mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym. Neurologopedzi w naszym ośrodku prowadzą diagnozę oraz terapię dzieci i młodzieży z uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego, w wyniku czego zmagają się one z zaburzeniami mowy oraz komunikacji w różnym stopniu i zakresie.
Terapia neurologopedyczna polega na stymulacji  zautomatyzowanej mowy i procesu powtarzania słuchowego. Bardzo ważne w jej procesie jest usprawnianiu motoryki narządów mowy.  Konieczne jest rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, dialogu oraz mowy opowieściowej. Zajmuje się stymulacją procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, wzrokowej, czuciowej, jak również uwagi i koncentracji, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej. W przypadku niektórych uczniów naszej szkoły ważnym elementem terapii jest wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych. Niezwykle pomocna jest komunikacja alternatywna i wspomagająca. Decyzję o jej wprowadzeniu podejmuje zespół specjalistów. W każdym przypadku jest to indywidualnie podejmowana decyzja w zależności od specyfiki schorzenia i możliwości ucznia. W zależności od stopnia niepełnosprawności i dysfunkcji wprowadzane są odpowiednie metody i pomoce dydaktyczne w tym multimedialne. Ważnym aspektem terapii jest współpraca pomiędzy specjalistami oraz domem ucznia, praca nad jego motywacją, uzyskanie świadomego działania dziecka i młodzieży na rzecz poprawy  mowy i komunikacji.

Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Marzena Szczerbal