Warsztaty ceramiczne

Serdecznie zapraszamy na zajęcia ceramiczne, które odbywają się na terenie Sowinek w Centrum Agroturystyki i Rękodzielnictwa. Na warsztaty zapraszamy uczniów naszego ośrodka oraz dzieci ze wsi Sowinki i wsi Baranówko.

Wyjazdy na warsztaty odbywają się co drugi czwartek każdego miesiąca w godz. od .1500 – 18.00. Odjazd busem z ulicy Topolowej.

Organizujemy także lekcje otwarte p.t.: „Zabawa z gliną” dla szkół i przedszkoli, na które serdecznie zapraszamy.

Zajęcia obejmują swym zakresem:

  • poznawanie właściwości gliny,
  • rozwijanie sprawności w zakresie dużej i małej motoryki,
  • poznawanie technik tworzenia i zdobienia przedmiotów z gliny,
  • nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami pracy w glinie,
  • rozbudzanie pomysłowości plastycznej i postawy twórczej,
  • stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego myślenia,
  • kształtowanie samodzielności i otwartości,
  • wdrażanie do staranności i dokładności w wykonywaniu zadania.

 

Obecnie ze względu na sytuację pandemiczną wyjazdy na warsztaty do Sowinek zostały wstrzymane.  Zajęcia odbywają się na terenie naszego ośrodka i uczestniczą w nich tylko nasi uczniowie.

Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy.

Opiekun grupy: Magdalena Albrecht – Walczak tel. kontaktowy 785 610 721