Warsztaty ceramiczne

Serdecznie zapraszamy na zajęcia ceramiczne, które odbywają się na terenie Sowinek w Centrum Agroturystyki i Rękodzielnictwa. Na warsztaty zapraszamy uczniów naszego ośrodka oraz dzieci ze wsi Sowinki i Baranówka.
Wyjazdy na warsztaty odbywają się co drugą środę każdego miesiąca w godz. od 15.15 – 17.45
Odjazd busem z ulicy Topolowej 15.15
Organizujemy także lekcje otwarte pt.: „Zabawa z gliną” dla szkół i przedszkoli, na które serdecznie zapraszamy.
Zajęcia obejmują swym zakresem:
 - poznawanie właściwości gliny,
 - rozwijanie sprawności w zakresie dużej i małej motoryki,
 - poznawanie technik tworzenia i zdobienia przedmiotów z gliny,
 - nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami pracy w glinie,
 - rozbudzanie pomysłowości plastycznej i postawy twórczej,
 - stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego myślenia,
 - kształtowanie samodzielności i otwartości,
 - wdrażanie do staranności i dokładności w wykonywaniu zadania.
Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy.
Opiekun grupy: Magdalena Albrecht – Walczak   tel. kontaktowy 785 610 721