W roku szkolnym 2020/2021 w naszym Ośrodku będzie realizowany projekt pod nazwą:  „Żyję Zdrowo”.

Dnia 16.09.2020 roku - jak tradycja nakazuje - obchodziliśmy Dzień Pieczonego Ziemniaka.  W tym roku impreza odbyła się na szkolnym placu zabaw przy ulicy Topolowej.

 

 

Informacja Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie o działaniach podjętych z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w Ośrodku

Informuję, że zgodnie z decyzją MEN od 12 do 10 kwietnia 2020 roku zajęcia dydaktyczne w Ośrodku zostają zawieszone.

  • 12 i 13 marca br. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze w godzinach 8:00-15:00.
  • Z dniem 11 marca zawieszamy zajęcia Zespołów Wczesnego wspomagania Rozwoju Małego Dziecka,  które odbywają się w budynku na ulicy Topolowej.
  • Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Sekretariat czynny w godzinach od 9:00 do 11:00.