Rehabilitacja 

W naszym Ośrodku prowadzona jest szeroko rozumiana rehabilitacja:

Kinezyterapia – to leczenie ruchem. Stosowanie metod kinezyterapii umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, ułatwia wystąpienie procesów kompensacji, zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych lub przywraca już utracone, przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno-mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania, które mogą wynikać z długotrwałego unieruchomienia.

 

Prowadzimy ćwiczenia:

INDYWIDUALNE:

– bierne dla najsłabszych uczniów

– czynno – bierne

– czynne w odciążeniu w tzw. UGUL-u

– ćwiczenia z oporem

– ćwiczenia izometryczne

– stymulację sensomotoryczną

GRUPOWE:

– zajęcia gimnastyki korekcyjnej

– ćwiczenia ogólnousprawniające

– ćwiczenia wzmacniające na siłowni

Na początku roku szkolnego tworzone są programy terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych.