Terapia ręki

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym prowadzona jest Terapia ręki.
Terapia ręki opiera się na  usprawnianiu małej motoryki i precyzyjnych ruchów ręki. Terapia ręki zawsze jest  poprzedzona diagnozą skoncentrowaną na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka.  W oparciu o przeprowadzoną diagnozę, terapeuta opracowuje indywidualny dla danego dziecka – program terapeutyczny.

 

Do  celów terapii ręki zalicza się :

  • poprawę umiejętności chwytu;
  • osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego;
  • eliminowanie trudności manualnych np. w zakresie zapinania guzików czy wiązania sznurowadeł;
  • eliminowanie nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stole
  • eliminowanie trudności w zakresie grafomotoryki np. w zakresie rysowania, wycinania, poprawy pisma, lepienia z plasteliny;
  • usprawnianie tempa pisania;
  • usprawnianie osłabionych mechanizmów równoważnych u dzieci z niezgrabnością ruchową, brakiem koordynacji ruchowej np. z trudnościami podczas stania na jednej nodze, jazdą na rowerze, jazdą na rolkach czy hulajnodze;
  • usprawnienie szybkości ruchów  podczas wykonywania zadań np. szkolnych
  • poprawienie obniżonego lub podwyższonego napięcia w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej celem usprawnienia między innymi trzymania narzędzia pisarskiego;
  • eliminowanie nieczytelnego pisma.

 

Wiesława Lipiec, Dominika Czajkowska-Ziobrowska