W ramach zajęć kółka literacko-dziennikarskiego powstają teksty oraz prace plastyczne autorstwa uczniów Ośrodka tematycznie związane z różnymi wydarzeniami dnia codziennego, ze zmianami towarzyszącymi kolejnym porom roku, z ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. Są to także wypowiedzi, dotyczące ważnych tematów w życiu każdego człowieka takich jak rodzina, przyjaźń, miłość, marzenia, rozterki, plany i wiele innych.

Autorzy dzielą się swoimi przemyśleniami na w/w tematy, relacjonują wydarzenia, w których brali udział, tworzą krótkie formy wierszowane często zilustrowane plastycznie.  Powstałe prace zamieszczane są również w szkolnej gazetce,, Notesik”.

Zajęcia powstały z myślą o budowaniu pozytywnej samooceny autorów poprzez możliwość zaistnienia, zaprezentowania swoich talentów, doskonaleniu ich umiejętności wypowiadania się na różne tematy, wzbogacaniu zasobu słownictwa, rozwijaniu wyobraźni.

  Ewa Malinowska