W ramach warsztatów plastycznych uczniowie naszego Ośrodka biorą udział w zajęcia plastycznych na terenie Galerii Sztuki w Mosinie oraz śledzą czasowe wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii. Pracownicy Galerii wprowadzają nas w świat sztuki omawiając poszczególne prace znakomitych artystów. Podczas prowadzonych przez nich zajęć plastycznych uczniowie doskonalą swoje umiejętności plastyczne.

Dzięki współpracy z Galerią Historyczną znajdującą się na piętrze, w listopadzie 2020 roku przygotowaliśmy wystawę z okazji 20-lecia SOSW im. J. Korczaka w Mosinie. Dzięki życzliwości i pomocy Pani Doroty Strzeleckiej dyrektor Galerii Sztuki oraz Pani Agnieszki Berety Instruktor ds. Galerii Historycznej mogliśmy zaprezentować dorobek naszego Ośrodka.

Joanna Kozłowska-Skoryna