Pliki do pobrania - dla rodziców

# Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Wzór deklaracji uczestnictwa w zajęciach wspomagających 14.16 kb 92 Pobierz
kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19 (1) 602.27 kb 85 Pobierz Podgląd
Zgoda rodziców na udział ich dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 164.50 kb 164 Pobierz Podgląd
Oświadczenie Rodzica dot. uczęszczania ucznia na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 160.23 kb 173 Pobierz Podgląd
Zgoda opiekunów prawnych ucznia na udział ich dziecka w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych 164.91 kb 144 Pobierz Podgląd
Zgoda opiekunów prawnych ucznia na udział ich dziecka w zajęciach rewalidacyjnych 164.42 kb 156 Pobierz Podgląd
Zgoda rodziców na udział ich dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach projektu Za życiem (1) 164.93 kb 151 Pobierz Podgląd
Karta zgłoszenia do świetlicy 143.36 kb 252 Pobierz Podgląd
wniosek Szkoła Podstawowa 155.65 kb 78 Pobierz Podgląd
wniosek Przysposabiająca do Pracy 154.62 kb 60 Pobierz Podgląd
wniosek R-W 155.14 kb 72 Pobierz Podgląd
wniosek szkoła branżowa 286.21 kb 2 Pobierz Podgląd
wniosek Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka 285.70 kb 2 Pobierz Podgląd
1. PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 142.42 kb 50 Pobierz Podgląd
2. UMOWA Z RODZICAMI INTERNAT 244.53 kb 51 Pobierz Podgląd
3. INTERNAT PODAWANIE LEKÓW WYCHOWANKOM SOSW MOSINA 167.90 kb 48 Pobierz Podgląd
4. KARTA ZGODY INTERNAT 161.56 kb 48 Pobierz Podgląd
5. REGULAMIN - PROCEDURA UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I URZĄDZEŃ MOBILNYCH w INTERNACIE 221.49 kb 89 Pobierz Podgląd
6. ZLECENIE NA PODAWANIE LEKÓW PRZEZ PIELĘGNIARKĘ INTERNAT 126.11 kb 43 Pobierz Podgląd
7. WYPOSAŻENIE WYCHOWANKA w INTERNACIE 174.90 kb 43 Pobierz Podgląd
EL_ZC_-WNIOSEK O ZAMELDOWANIE CZASOWE-wzór 658.21 kb 27 Pobierz Podgląd
wzór do do wypełnienia POBYT CZASOWY WNIOSEK 983.03 kb 28 Pobierz Podgląd