Pliki do pobrania - dla rodziców

# Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Wzór deklaracji uczestnictwa w zajęciach wspomagających 14.16 kb 82 Pobierz
kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19 (1) 602.27 kb 71 Pobierz Podgląd
Zgoda rodziców na udział ich dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 164.50 kb 134 Pobierz Podgląd
Oświadczenie Rodzica dot. uczęszczania ucznia na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 160.23 kb 157 Pobierz Podgląd
Zgoda opiekunów prawnych ucznia na udział ich dziecka w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych 164.91 kb 127 Pobierz Podgląd
Zgoda opiekunów prawnych ucznia na udział ich dziecka w zajęciach rewalidacyjnych 164.42 kb 137 Pobierz Podgląd
Zgoda rodziców na udział ich dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach projektu Za życiem (1) 164.93 kb 132 Pobierz Podgląd
Wniosek RW 141.82 kb 239 Pobierz Podgląd
Wniosek szkoła przysposabiająca do pracy 143.87 kb 206 Pobierz Podgląd
Karta zgłoszenia do świetlicy 143.36 kb 235 Pobierz Podgląd
Wniosek - szkoła podstawowa 144.38 kb 318 Pobierz Podgląd
Wniosek - szkoła branżowa 232.96 kb 236 Pobierz Podgląd
Wniosek WWRDZ 258.56 kb 297 Pobierz Podgląd
wniosek SP 155.65 kb 65 Pobierz Podgląd
wniosek PP 154.62 kb 52 Pobierz Podgląd
wniosek R-W 155.14 kb 59 Pobierz Podgląd
1. PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 142.42 kb 35 Pobierz Podgląd
2. UMOWA Z RODZICAMI INTERNAT 244.53 kb 37 Pobierz Podgląd
3. INTERNAT PODAWANIE LEKÓW WYCHOWANKOM SOSW MOSINA 167.90 kb 28 Pobierz Podgląd
4. KARTA ZGODY INTERNAT 161.56 kb 31 Pobierz Podgląd
5. REGULAMIN - PROCEDURA UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I URZĄDZEŃ MOBILNYCH w INTERNACIE 221.49 kb 31 Pobierz Podgląd
6. ZLECENIE NA PODAWANIE LEKÓW PRZEZ PIELĘGNIARKĘ INTERNAT 126.11 kb 22 Pobierz Podgląd
7. WYPOSAŻENIE WYCHOWANKA w INTERNACIE 174.90 kb 29 Pobierz Podgląd