Godziny: 6.30 - 7.10

Zajęcia: Pobudka, toaleta poranna, sprzątanie pokoi

Godziny: 7.10 - 7.40

Zajęcia: Śniadanie

Godziny: 7.40 - 8.00

Zajęcia: Wyjście do szkoły

Godziny: 14.40

Zajęcia: Powrót ze szkoły

Godziny: 14.45 - 15.15 

Zajęcia: Obiad

Godziny: 15.15 - 15.45

Zajęcia: Odpoczynek po obiedzie

Godziny: 15.45 - 18.30

Zajęcia: Zajęcia własne w grupach, zgodnie z planem wychowawczym

Godziny: 18.30 - 19.00

Zajęcia: Kolacja

Godziny: 19.00 - 20.00

Zajęcia: Zajęcia własne według zainteresowań zgodne z programem i planem wychowawczym

Godziny: 20.00 - 21.00

Zajęcia: Sprzątanie pokoi. Toaleta wieczorna.

Godziny: 21.00 - 21.30

Zajęcia: Spotkanie społeczności internatu - podsumowanie dnia

Godziny: 21.30 - 22.00

Zajęcia: Pobyt w sypialniach, przygotowanie do snu.

Godziny: 22.00 - 6.30 

Zajęcia: Cisza nocna