Biblioteka gromadzi i udostępnia swoje zbiory zgodnie z potrzebami Ośrodka i zainteresowaniami czytelników.

Zgromadzone zbiory są opracowywane elektronicznie w programie komputerowym e-biblio do obsługi bibliotek szkolnych. Trwa obecnie proces komputeryzacji zbiorów biblioteki z nadawaniem kodów kreskowych.

Profil gromadzenia zbiorów jest rozbudowywany i modyfikowany.

Zbiory biblioteki to: książki,  czasopisma,  multimedia

Książki

Księgozbiór biblioteki tworzą:

– lektury szkolne,

– podręczniki,

– literatura piękna dla dzieci i młodzieży,

– literatura popularnonaukowa,

– literatura pedagogiczna i metodyczna dla nauczycieli,

– literatura o regionie,

– księgozbiór podręczny w czytelni.

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży ułożona jest tematycznie wg symboli literowych. W obrębie każdego działu obowiązuje układ alfabetycznywg autorów.

Literatura popularnonaukowa uporządkowana jest według UKD czyli cyfrowego podziału według dziedzin wiedzy. W obrębie każdego działu obowiązuje układ tematyczno-alfabetyczny.

Księgozbiór podręczny w czytelni stanowią:

– encyklopedie, słowniki,

– leksykony, informatory,

– atlasy, albumy,

– podręczniki, poradniki,

– bogato ilustrowane pozycje z rożnych dziedzin wiedzy.

Księgozbiór podręczny jest udostępniany wyłącznie na miejscu lub wypożyczany przez wyznaczonych łączników klasowych na zajęcia lekcyjne na polecenie nauczyciela.

Literatura pedagogiczna jest wyodrębniona i umieszczona w dziale dla nauczycieli.

Do całego księgozbioru czytelnicy maja wolny dostęp do półek.

Czasopisma

Biblioteka prenumeruje następujące czasopisma pedagogiczne:

  • Szkoła specjalna 
  • Problemy opiekuńczo-wychowawcze
  • Świetlica w szkole
  • Biblioteka w szkole
  • Dyrektor szkoły
  • Wszystko dla szkoły

Teczka pracy logopedy - pakiet multimedialny  do pracy przy różnych zaburzeniach mowy

Teczka terapii zajęciowej - multimedialny pakiet pedagoga, psychologa i terapeuty zajęciowego

Multimedia

Priorytetowe miejsce w zbiorach biblioteki zajmują multimedia:

– dokumenty filmowe (kasety VHS, DVD),

– dokumenty dźwiękowe (taśmy magnetofonowe, CD),

– dokumenty elektroniczne (CD-ROM, DVD – ROM).

Pliki do pobrania: