Integracja sensoryczna to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu.

Twórczynią metody Integracji Sensorycznej /SI/, która w 1993 r. dotarła do Polski, jest dr A. Jean Ayres, psycholog i terapeuta zajęciowy, pochodząca z USA. Współpracowała ona ze specjalistami z wielu dziedzin nauki rozbudowując teorię SI w oparciu o wiedzę z zakresu neuropsychologii, neurologii, fizjologii i psychologii. Teoria SI odwołuje się do wczesnych etapów rozwoju neurofizjologicznego dziecka, kiedy to zaczynają się kształtować układy zmysłowe, które inicjują wiele późniejszych procesów rozwojowych.

Terapia jest formą naukowej zabawy, w której dziecko kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Stymulacja zmysłów, naprzemienność ruchów powodują poprawę:

  • funkcjonowania połączeń nerwowych w mózgu,

  • zachowań w sferze motorycznej i emocjonalnej,

  • funkcji językowych,

  • zdolności poznawczych,

  • efektywności w uczeniu.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone z dzieckiem mają na celu kompensowanie, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka. Są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka. Dziecko będzie zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności, które będą wyzwalać i prowokować odpowiednie, skuteczne reakcje na bodziec sensoryczny. W trakcie zajęć wykonywane będą odpowiednie dla dziecka aktywności dostarczające stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej oraz dotykowej. Stopień trudności tych aktywności będzie stopniowo wzrastać tak, aby wymagać od dziecka bardziej zorganizowanych i zaawansowanych reakcji. Powyższe cele są realizowane z wykorzystaniem różnorodnych przyrządów i pomocy terapeutycznych, takich jak:

  • platformy

  • huśtawki

  • deskorolki

  • równoważnie

  • uprzęże i wiele innych.

                                                                  Izabela Wiktorowska – Giżycka

 

Opracowanie na podstawie:

V. Maas „Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do Teorii Integracji Sensorycznej”