Spis treści

Co wiemy o Urzędzie Miasta i Gminy Mosina?

W Mosinie budynek siedziby  Urzędu Miasta i Gminy Mosina  

znajduje się   przy placu 20 Października 1.

 

http://radiopoznan.fm/kdCmsAssets/render/id/176823/file_name/urzad-miasta-mosina.jpg

W niewielkiej odległości od budynku Urzędu Gminy znajduje się nasza szkoła.

 Z pewnością wielokrotnie przechodziliście obok tego budynku i potraficie go rozpoznać. Urzędy Gminy znajdują się w wielu innych miastach naszego kraju, na przykład w takich miastach jak: Buk, Puszczykowo, Stęszew, Śrem i inne

Czym jest Urząd Miasta i Gminy?

Każdy Urząd Gminy, również Urząd Miasta i Gminy Mosina jest jednostką samorządu terytorialnego.

Co to oznacza? 

 Oznacza to, że w Urzędzie Miasta i Gminy można załatwić różne sprawy dotyczące   mieszkańców   wszystkich miejscowości znajdujących się na terenie całej  Gminy Mosina.
 Najważniejszą osobą w Urzędzie Gminy  jest burmistrz. W pomieszczeniach biurowych pracują urzędnicy, którzy załatwiają  rożne sprawy dotyczące mieszkańców Gminy.

Co to jest Gmina?

Gminę stanowią wszyscy mieszkańcy wiosek i miast położonych  na określonym terenie.

Zastanówcie się jakie sprawy Wasi rodzice załatwiają w Gminie?

W Urzędzie Gminy można między innymi załatwić takie sprawy jak:

-  dowód osobisty, akt urodzenia, ślubu i zgonu,
-  zezwolenie na budowę, rozbudowę czy rozbiórkę domu,
-  przydział mieszkania komunalnego i zgodę na wykup,
-  zgodę na wycięcie drzewa,
- zapłacić za wywóz śmieci

W Urzędzie Gminy można również  załatwić takie sprawy jak:
-  zawrzeć związek małżeński,

-  zameldować się i wymeldować,
-  zarejestrować działalność gospodarczą,
-  otrzymać numer PESEL,
-  zapłacić podatki lokalne,
-  poznać plan zagospodarowania przestrzennego terenów

Teraz  już wiecie jakie najważniejsze sprawy  można załatwić w Urzędzie Miasta i Gminy.