Spis treści

 Połącz obrazki w całość:

 1. kosmos:

https://eduzabawy.com/gry-online/polacz-obrazki/kosmos/

 1. owoce:

https://eduzabawy.com/gry-online/polacz-obrazki/owoce/

 1. ekologia:

https://eduzabawy.com/gry-online/polacz-obrazki/ekologia/

 1. wiosna:

https://eduzabawy.com/gry-online/polacz-obrazki/wiosna/

 1. rodzina:

https://eduzabawy.com/gry-online/polacz-obrazki/rodzina/

 1. pojazdy:

https://eduzabawy.com/gry-online/polacz-obrazki/pojazdy/

źródło: eduzabawy.com

 

Zabawa z kolorami i figurami 

 1. Zaznacz właściwy kolor:

https://eduzabawy.com/cwiczenia-online/zaznacz-kolor/

 1. Zaznacz właściwą figurę:

https://eduzabawy.com/cwiczenia-online/zaznacz-figure-i-kolor/

 1. Nazwij figurę:

https://eduzabawy.com/cwiczenia-online/nazwij-figure/

 1. Zaznacz figurę geometryczną:

https://eduzabawy.com/cwiczenia-online/zaznacz-figure-geometryczna/

            źródło: eduzabawy.com 

Dopasuj cienie do pasujących do nich zwierząt, kwiatów lub przedmiotów: 

Przeciągnij kolorowe obrazki na właściwe cienie:

 1. wiosna:

https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/wiosna/

 1. zwierzęta leśne:

https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/zwierzeta-lesne/

 1. zabawki:

https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/zabawki/

 1. warzywa:

https://eduzabawy.com/gry-online/dopasuj-cienie1/warzywa/

źródło: eduzabawy.com