Spis treści

 

Zabawy sensoryczne

Zmysł dotyku jest najszybciej w rozwoju pojawiającym się i kształtującym zmysłem. Jest też
zmysłem, dzięki, któremu noworodek i później niemowlę rozwija się najpełniej- bo całym
sobą. Dlatego właśnie tak ważny jest kontakt fizyczny rodziców z dzieckiem już od pierwszych
chwil życia. Oprócz poczucia bezpieczeństwa i tworzącej się więzi ten zmysł odpowiedzialny
jest także za orientację w przestrzeni, za wyodrębnianie ja od nie ja. Stymulacja dotykowa
jest szczególnie ważna w przypadku dzieci rozwijających się nienormatywnie, obciążonych
chorobą, pozbawionych bodźców ze względu na sytuację rodzinną.
Maria Montessori uważała, że żeby ten zmysł ćwiczyć i stymulować właśnie należy go
używać- a co za tym idzie stworzyć dziecku możliwość samodzielnej eksploracji otoczenia za
pomocą dotyku- kreując przestrzeń specjalnie dostosowaną dla dziecka, pobudzająca do
aktywności, ale i bezpieczną.
Taką właśnie przestrzeń, także bez rewolucyjnych zmian w umeblowaniu domu, można
stworzyć w każdym domostwie, mieszkaniu lub nawet na podwórku - oto kilka przykładów
na twórcze wykorzystanie rzeczy dostępnych w każdym domu lub każdym zwykłym sklepie.

Sensoryczne koszyczki

Sensoryczne koszyczki i odgadywanie przedmiotów tylko za pomocą̨ zmysłu dotyku to nie
małe wyzwanie dla każdego.
Całą zabawę̨ możecie przygotować́ wspólnie z dzieckiem.
Do zabawy potrzebujemy:
 dwa koszyczki
 dwa kawałki materiału z wyciętym otworem na dłonie
 dwie gumki recepturki do zamocowania materiału
 kilka rożnych przedmiotów po dwie sztuki każdy, tak aby w jednym i drugim
koszyczku umieścić́ takie same przedmioty. 
Przebieg zabawy :
1. Wspólnie wyszukajcie w domu wszelkie przedmioty, które pod względem kształtu i
dotyku są̨ identyczne.
2. To mogą̨ być́ dwie szyszki, dwie muszelki, samochodziki, ludziki, koniki, puszki waty,
klocki, piłeczki, łyżki itp.
3. Wszystko wrzucacie do koszyczków, zakryjcie materiałem i za pomocą̨ dotyku
próbujcie odszukiwać́ dwa takie same przedmioty.
4. Zabawa jest świetna, a chwila, gdy wyciąga się̨ dwa rożne przedmioty podobne do
siebie wprawia w doskonały nastrój.
5. Zabawa uczy dziecko obserwacji świata, rozwija wrażliwość́ dotykową i pobudza
wyobraźnię. 

6. W prostszej wersji możemy zasłonić́ materiałem tylko jeden koszyczek. Dziecko
wybiera sobie z drugiego odkrytego koszyczka jeden przedmiot bierze go do swojej
dłoni i stara się̨ wyczuć́ kształt i strukturę̨. Następnie wkłada drugą dłoń́ do drugiego
zakrytego koszyczka i wyszukuje po dotyku trzymany w dłoni przedmiot.
 
Źródło: http://www.mspdion.org.pl/dpkd/384/news/727/entry/3767

Zabawy w ciepło-zimno

Proponujemy zabawy w ciepło - zimno rozwijające zmysł dotyku.
Dotyk jest zmysłem rozwijającym się i dojrzewającym najwcześniej, bo już około piątego -
szóstego tygodnia po poczęciu. Dziecko zaczyna poznawać świat właśnie za pomocą tego
zmysłu. Zmysł dotyku w chwili narodzin jest jedną z najbardziej rozwiniętych zdolności. Nie
jest on jednak w pełni ukształtowany. Noworodek wprawdzie czuje ofiarowywane mu
pieszczoty, ale musi pokonać długą drogę, zanim zacznie rozróżniać wszystkie rodzaje wrażeń
dotykowych i dokładnie umiejscawiać punkt ciała, który został dotknięty.
To, co umożliwia dziecku nauczenie się rozpoznawania i różnicowania bodźców dotykowych,
to jak największe i najbogatsze ich doświadczanie na sobie.
Układ dotyku ma wpływ na:
 poznawanie swojego ciała
 wczesne poznawanie przedmiotów
 rozpoznawanie przedmiotów bez udziału wzroku
 różnicowanie bodźców.  Dotykowych
 rozwój emocjonalny.
Przedmioty dostarczane do stymulacji dotykowej powinny mieć zróżnicowaną strukturę
powierzchniową. Bogactwo proponowanych wrażeń dotykowych pozwala dziecku na
rozwijanie i przeżywanie różnych doświadczeń zmysłowych.


Zabawy z wodą

Sposób realizacji:
Stawiamy przed dzieckiem dwie miski z wodą – w jednej misce znajduje się woda ciepła, a w
drugiej - woda zimna. Zachęcamy dziecko do włożenia rąk do wody. Zadajemy dziecku
pytanie „W której misce jest woda ciepła?”, „W której misce jest woda zimna?”.
Modyfikacje: ucząc dziecko doświadczania wody, możemy wprowadzić element mycia rąk,
mycia zabawek.

Z wody dziecko może wyławiać zamrożone plastikowe,  kolorowe kostki do drinków oraz
gumowe piłeczki o różnej strukturze czy ulubione zabawki malucha.

To jest zimne

Potrzebujemy :
- pudełka/ foremki do lodu
- barwniki lub odrobinę farby
- produkty,  które zatopimy w wodzie (fasola, wiórki kokosowe, soczewica, orzechy,
ziarenka kawy lub drobnych skarbów dziecka).
Wykonanie :
 zalewamy foremki do lodu wodą z barwnikiem/ farbką
 wrzucamy do nich wyżej wymienione produkty i zamrażamy
 zamrożone formy dajemy dziecku do ręki
 dziecko przekłada lodowe kostki do pudełka, bacznie obserwuje jak się topią i  i co
znajduje się w środku.
 dorosły pyta dziecko jakie są kostki lodu? lub nazywa cechy (zimny, twardy).
W foremkach do kostek lodu można zamrozić ulubiony sok lub kawałki owoców -  wtedy
oprócz wrażeń dotykowych zyskamy (smakując) wrażenia smakowe.

Woda i kolorowy lód
Do tej zabawy potrzebna będzie nam miska z ciepłą wodą.
Przebieg zabawy :
 Maluch wkłada ręce do miski z ciepłą wodą ( dorosły pyta dziecko jaka jest woda lub
sam ją określa).
 Dziecko może przelewać  wodę z jednego naczynia do drugiego.
 Dorzucamy do miski  z wodą zabarwione spożywczymi barwnikami/ farbkami kostki
lodu. Dziecko może zabawić się w rybaka i za pomocą dłoni spróbować powyciągać
kostki lodu na talerzyk.
 Maluch poznaje w ten sposób przeciwieństwa ciepło – zimno oraz ciało stałe –
płynne.
 Poza tym obserwuje jak lód rozpuszcza się i barwi wodę.