Spis treści

 

KRÓTKA HISTORIA OPŁATKA
Wigilijny opłatek stał się stałym elementem naszej Polskiej kultury. Czasami możemy się
dziwić, dlaczego w innych krajach ludzie nie łamią się opłatkiem. Chrześcijanie pierwszych
wieków przynosili na eucharystię między innymi chleb. Po skończonej agapie chleb ten
rozdzielano potrzebującym. Jednak część chleba zabierano z powrotem i dzielono się nim
z tymi, którzy na spotkanie wspólnoty nie mogli przyjść. W ten sposób wyrażano wzajemną
łączność wspólnoty z nimi. Był to znak wzajemnej miłości i pamięci. Można spotkać się
z opiniami, że opłatek powstał w Polsce. W formie jaką dziś znamy, pojawił się w
średniowieczu i był wówczas wypiekany w klasztorach i kościołach. Ozdabiano go symbolami
religijnymi, scenami z narodzin Jezusa oraz roślinnymi ornamentami Dokładnie jednak nie
wiadomo, kiedy tradycja dzielenia się opłatkiem na stałe zagościła w polskich domach.
Pierwsze wzmianki pochodzą z XVIII wieku. Kiedy nasz kraj przestał istnieć to przodkowie
chcieli zachować jedność mimo, że mieszkali w różnych krajach, dlatego zaczęli posyłać
w listach chleb. Niemożliwym było posyłanie w jego normalnej formie, wymyślono więc
opłatek, który można włożyć do koperty. Opłatek pieczony jest z mąki i wody tak samo, jak
hostia używana przez kapłana w czasie Mszy świętej i do  niej również nawiązuje łamanie się
nim jako pamiątki uobecnienia Chrystusa miłującego swój lud. Łamanie opłatka i składanie
sobie życzeń jest  symbolicznym wyrazem jedności i miłości. Według słów św.
Alberta opłatek winien nam także przypominać, abyśmy byli "dobrymi jak chleb"
i „podzielnymi jak chleb”. Przełamanie się opłatkiem powinno nieść ze sobą ładunek
życzliwości, miłości, zrozumienia i wybaczenia – wszystko to pozwala uczestnikom wigilii
zasiąść w zgodzie i harmonii do wspólnego stołu, by razem przeżyć ten wyjątkowy wieczór
narodzenia Zbawiciela.
Netografia:
https://www.fronda.pl/a/krotka-historia-oplatka,16695.html