Spis treści

Animaloterapia i jej rodzaje

Marlena Jastrzębowska

 

Animaloterapia- to naturalna metoda terapii, polegająca na kontakcie ze zwierzętami.  Jej początki sięgają czasów starożytnych, lecz dopiero w XIX wieku została rozpowszechniona i zastosowana, jako metoda wspomagająca różnorodne terapie w tym także szeroko rozumianą rehabilitację.

Animaloterapię wykorzystuje się wleczeniu następujących grup osób:

 • z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,
 • niewidomych i niesłyszących,
 • cierpiących na autyzm, zespół Aspergera,
 • z zaburzeniami w zachowaniu, niedostosowanych społecznie,
 • z problemami logopedycznymi,
 • cierpiących na epilepsję,
 • zestresowanych, samotnych itp.

Wyróżnia się kilka rodzajów interakcji osoby ze zwierzęciem:

 • terapia z udziałem zwierzęcia,
 • zajęcia z udziałem zwierząt,
 • edukacja z udziałem zwierząt.

Rodzaje animaloterapii:

Dogoterapia - to metoda leczenia polegająca na kontakcie człowieka z psem. Prowadzi się ją przy pomocy specjalnie wyszkolonych psów. Najczęściej prowadzona jest indywidualnie lub w małych, 2-3-osobowych grupach. Metoda ta ma zastosowanie w leczeniu zaburzeń w sferze społecznej, psychicznej, fizycznej oraz intelektualnej.

 Felinoterapia - metoda, w której wykorzystuje się kontakt z kotem. Metoda ta jest szczególnie skuteczna w leczeniu różnorodnych zaburzeń psychicznych. Badania wykazały, że mruczenie kota uspokaja obniżając ciśnienie i poziom cholesterolu, tym samym zmniejszając ryzyko chorób układu krwionośnego. Koty wykorzystywane do terapii nie wymagają tresury.

 Hipoterapia- metoda polegająca na kontakcie człowieka z koniem. Metoda ta ma zastosowanie głównie w leczeniu zaburzeń motorycznych, gdzie u pacjentów dochodzi do poprawy prawidłowego wzorca chodu, napięcia mięśniowego, poczucia równowagi, orientacji w przestrzeni oraz rytmu, a także stymulacji czucia powierzchniowego. W terapii stosuje się konie o spokojnym usposobieniu, a cały proces jest prowadzony pod okiem odpowiednio wykwalifikowanego terapeuty.

Delfinoterapia - to metoda leczenia polegająca na kontakcie człowieka z delfinami. Zajęcia prowadzone są w wodzie pod okiem fizjoterapeutów i polegają zarówno na zabawie ze zwierzętami, jak i na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych w ich towarzystwie. W jej trakcie ludzki mózg zaczyna wydzielać endorfiny, które bardzo szybko zmniejszają odczuwanie bólu, cierpienia, głodu, powodują również poczucie radości i szczęścia. Metoda ta sprawdza się, jako uzupełnienie w terapii dzieci autystycznych i osób z zaburzeniami układu nerwowego.

 

Alpakoterapia - to metoda, która polega na współpracy terapeuty i pacjenta z alpaką. Zwierzęta te są inteligentne, mają łagodne usposobienie oraz miękkie i delikatne futro, które nie uczula. Terapia ta jest dobrą formą wsparcia wielu innych terapii specjalistycznych. Przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, a także osób starszych.

 

Inne rodzaje animaloterapii:

 

Onoterapia - to terapia  wspomagająca wykorzystująca odpowiednio przygotowane osły. Jej celem jest poprawa stanu psychicznego, poznawczego i emocjonalnego pacjentów.

 

Awiterapia – terapia z wykorzystaniem ptaków, w tym ptactwa domowego (drobiu), hodowlanego (np. papugi, gołębie) i ptactwa dzikiego (np. jastrzębie).

 

Bawiterapia – terapia z wykorzystaniem zwierząt domowych (np. kozy, owce, bydło) i innych z rodziny wołowatych.

 

Rodoterapia - terapia z wykorzystaniem gryzoni ( np. świnki morskie, wiewiórki, szynszyle i inne).

 

Suidoterapia – terapia z wykorzystaniem świniowatych (np. świń i innych).

 

Logoterapia - terapia z wykorzystaniem zajęczaków (np. królików, zająców).

Korzyści wynikające z animaloterapii:

 • rozwijanie zdolności motorycznych w tym koordynacji ruchowej,
 • poprawa relacji społecznych,
 • pobudzenie układu odpornościowego,
 • wspomaganie rekonwalescencji po przebytej chorobie,
 • rozwijanie empatii,
 • zmniejszenie poziomu stresu,
 • zwiększenie motywacji,
 • socjalizacja ze zwierzętami i współuczestnikami terapii,
 • eliminacja agresji,
 • poprawa samooceny

 

Należy pamiętać, że istnieją przeciwskazania do animaloterapii np. alergia. Zanim zdecydujemy się na jakikolwiek rodzaj terapii powinniśmy skonsultować się z lekarzem. 

Materiały źródłowe: