Spis treści

 

Jak motywować dzieci do nauki?

Agnieszka Kaczmarek 

              Dzieci posiadają naturalną ciekawość świata, dlatego też dobrze jest ją wzmacniać, a także rozwijać u dziecka różne zainteresowania.

Rodzice mogą otwierać dziecko na świat nauki poprzez wspólne oglądanie programów edukacyjnych, robienie prostych eksperymentów, chodzenie do zoo, czy parków krajobrazowych. Mogą też na przykład razem zwiedzać zabytki i chodzić do muzeum. Na pytania zadawane przez dziecko można razem szukać odpowiedzi – czy to w atlasie, w encyklopedii czy w Internecie.

Dziecko powinno rozumieć, dlaczego chodzi do szkoły i dlaczego musi się uczyć. Najważniejsza jest zawsze motywacja wewnętrzna. Dobrym sposobem jest znajdowanie powiązań wiedzy szkolnej, książkowej z codzienną rzeczywistością – można np. tłumaczyć, że nauka czytania przyda się do przeczytania ulubionych bajek, a później książek, znajomość matematyki pozwoli na samodzielne zrobienie zakupów, a wiadomości przyrodnicze można wykorzystać np. do rozpoznawania grzybów jadalnych czy gatunków ptaków i kwiatów na spacerze.

Dobrze jest na początek zaproponować dziecku książkę, która poprzez oryginalną formę zaciekawi. Jedną z takich książek, którą rodzice mogą poczytać dzieciom, jest pełna anegdot seria pt. „Wielcy i sławni”, pokazująca w ciekawy sposób największych naukowców. Dzięki niej dzieci mogą łatwo przyswoić podstawowe informacje o odkryciach naukowych. 

Takie działania z pewnością sprawią, że dziecko chętniej będzie się uczyć i będzie czerpać radość i przyjemność z nauki.

Warto jest uświadomić dziecku, że opanowanie wiedzy i różnego rodzaju umiejętności może przyczynić się w przyszłości do zdobycia przez nie wymarzonego zawodu.

Dobrze jest też pokazać na przykładzie znanych osób, że zostały tym, kim są, również dzięki temu, że ukończyły szkoły.

Niektóre dzieci wykazują niechęć do nauki i wtedy ważne jest znalezienie jej przyczyn. Mogą nimi być np. trudności w koncentracji uwagi albo sposób przekazywania wiedzy przez nauczyciela, który nie jest w pełni dostosowany do stylu uczenia się dziecka (np. dla słuchowca uczenie się tabelek i wykresów może stanowić problem). Inne przyczyny to np. nieodpowiednie planowanie czasu po szkole czy konflikty w rodzinie. Warto przyjrzeć się przyczynie niechęci do nauki i popracować nad nią.

Jeśli dziecko ma trudności z pracami pisemnymi albo z nauką czytania, pisania czy liczenia, należy zastanowić się (najlepiej wspólnie ze specjalistą), czy nie są to symptomy dysgrafii, dysleksji czy dyskalkulii.

Jeśli dziecko dostaje negatywne oceny za odpowiedzi przy tablicy, dobrze jest przyjrzeć się, czy nie jest to wynik np. nieśmiałości.

Warto stosować techniki ułatwiające zapamiętywanie – np. można w notatkach korzystać z kolorowych pisaków, aby zaznaczyć ważne informacje. 

Istotną rolę w motywowaniu dziecka do nauki odgrywa poczucie kompetencji. Zbyt łatwe zadania mogą być dla niego nudne, a zbyt trudne zniechęcą go do ich wykonania.  Najlepsze zadania to takie, które stanowią wyzwanie, ale nie są niemożliwe do zrobienia.

Ważne jest budowanie u dziecka pozytywnej samooceny. Nawet, jeśli w pewnych obszarach nauki napotyka na problemy, trzeba mu pomóc w znalezieniu jego mocnych stron. Tutaj ważną rolę odgrywają wartościowe pochwały. Wartościowa pochwała to taka, która zawiera precyzyjną informację na temat tego, co dziecko zrobiło dobrze. Ważne jest tu docenianie wysiłku, jakie dziecko włożyło w wykonanie zadania, a nie tylko efektu końcowego. Lepsze jest pytanie, „czego się dziś nauczyłeś?” od pytania, „jaką ocenę dostałeś?”.

Pamiętajmy też o okazywaniu wsparcia emocjonalnego, które jest dla dziecka istotne szczególnie w sytuacjach porażek i frustracji. 

Źródła:

„Jak motywować dziecko do nauki” – mem pracownia rozwoju zdolności poznawczych

„Motywowanie dziecka do nauki” – Anna Biudek

 „Gdy dziecko nie ma motywacji do nauki” – rozmowa z Agnieszką Stein

„Problemy z nauką u dzieci” – Małgorzata Stach - Teodorczyk