Spis treści

 

Jak wspierać kreatywność naszych dzieci?

Magdalena Albrecht- Walczak

 

„Kreatywność nie jest niezależną od Ciebie siłą ona jest Tobą”

 

Bez względu na to czy mamy dziecko zdrowe czy niepełnosprawne pamiętajmy, że każde dziecko ma w sobie potencjał kreatywności.

Czym jest kreatywność?

Jest postawą twórczą, jest to proces powstania nowych idei, koncepcji, skojarzeń. Myślenie kreatywne doprowadza do oryginalnych rozwiązań.

To po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.

Każde dziecko ma w sobie kreatywność, a dla dziecka to przede wszystkim zabawa. Poprzez kreatywne działania uczymy dzieci samodzielności i chęci do podejmowania nowych wyzwań. Kreatywność otwiera drzwi do pewności siebie i jest narzędziem do znajdowania własnego pomysłu na życie.

Co to jest myślenie kreatywne?

Jest to odejście od szablonowego sposobu myślenia, potrafimy dostosować się do każdej sytuacji np.:

ćwiczenie 1.

co można zrobić z…

Polega na wymyśleniu dużej liczby zastosowań dla przedmiotów np.: gazeta, talerzyk plastikowy, sitko.

ćwiczenie 2.

co można zrobić z …

Należy się zastanowić, co zrobić z zebranych przedmiotów np.: kwiaty, liście, kasztany. 

Jak wspierać kreatywność naszych dzieci?

Nasze dzieci podejmując kolejne próby tworzenia narażają się na porażkę. Każda kolejna próba uodparnia i uczy radzić sobie ze stresem. Dlatego dzieci powinny być przygotowane na własne błędy. Inaczej paraliżuje je strach, dlatego metod na kształtowanie kreatywności jest wiele,ale podstawą jest wspieranie dzieci.

Oto kilka podpowiedzi:

- pozwalajmy dziecku na samodzielność

- nie zabijajmy pomysłów

- nie oceniajmy pomysłów

- zachęcajmy do tworzenia

- nie podsuwajmygotowych rozwiązań

- nagradzajmy kreatywność

- bądźmy przykładem dla swojego dziecka

- zadawajmy pytania związane z otaczającym światem

- pozwalajmy na nowe eksperymenty i doświadczenia

- zachęcajmy do aktywności plastycznych. 

Co zabija kreatywność?

Należy też wspomnieć o tym, co ogranicza, a czasem wręcz zabija kreatywność. Jej najwięksi wrogowie to brak inspiracji i zbytnie przywiązanie do utartych schematów.

Również:

- nadmierna kontrola, przez rodziców, rodzic ma wspomagać

- ciągłe poprawianie dziecka spowoduje, że przywyknie on do tego.

- niepochlebne wyrażanie się o dziecku spowoduje u niego brak wiary we własne możliwości

Kreatywność daje możliwość wyróżniania się, odejścia od sposobu myślenia jak wszyscy.

Pamiętajmy o tym i wspierajmy nasze dzieci

 

 Magdalena Albrecht –Walczak, nauczyciel