Spis treści

 

Wspieranie dzieci przez rodziców w czasie pandemii koronawirusa

Agnieszka Kaczmarek

 

Podobnie jak my, dorośli, dzieci i młodzież również odczuwają negatywne emocje związane z obecną sytuacją. Lęk przed zachorowaniem – swoim i osób bliskich – izolacja od rówieśników, konieczność dostosowania się do nowych warunków (nauki w domu) mogą wywoływać stres i niepokój.

Co możemy zrobić?

Przede wszystkim należy spokojnie rozmawiać z dziećmi o epidemii.  Warto sprawdzić, czy dziecko właściwie interpretuje docierające do niego informacje, a także pozwolić mu na wyrażenie swoich uczuć i wątpliwości.  Dobrze jest zapewnić je, że choroba wywołana koronawirusem na ogół przebiega łagodnie, szczególnie u dzieci i młodzieży. Warto też przypomnieć, co należy robić, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo zachorowania (częste i dokładne mycie rąk, zasłanianie nosa i ust maseczką, zachowywanie publicznego dystansu itd.).

Ważne jest  śledzenie wiadomości o nowych obostrzeniach, nie warto jednak szukać zbyt wielu informacji w mediach, ponieważ ciągłe koncentrowanie się na problemie nasila niepokój.

Przewidywalność jest ważnym elementem poczucia bezpieczeństwa, dlatego ważna jest codzienna rutyna. Nawet  kiedy np. pracujemy w domu i zamknięte są szkoły, warto ułożyć sobie i dzieciom schemat dnia w taki sposób, aby był w nim podział na pracę (naukę) i na czas wolny.Taki harmonogram dla dziecka, oprócz czasu na naukę powinien zawierać czas na zabawę, na kontakty telefoniczne z koleżankami i kolegami i czas na prace domowe. Mając w domu nastolatka dobrze jest zrobić taki harmonogram wspólnie z nim. Jeśli nastolatek zbyt dużo czasu spędza w mediach społecznościowych, można zapytać go (ją), jak możecie sobie z tym poradzić i wspólnie wypracować jakiś plan.

Szczególnie dla dzieci, ale także dla młodzieży, ważne jest spędzanie czasu z rodzicami, dlatego warto jest, chociaż raz na kilka dni zaproponować np. wspólne zrobienie obiadu, zagranie w gry planszowe czy wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Z pewnością przyczyni się to do wzmocnienia więzi i poprawy komfortu wspólnego życia.

Dobrze jest wykorzystać ten czas na lepsze poznanie swoich dzieci i ich potrzeb, a także na uczenie ich dobrych nawyków (np. związanych z ochroną środowiska czy pomaganiem w domu).

Chociaż każdy z nas jest zaniepokojony obecną sytuacją, ważne jest, aby nie okazywać dzieciom swoich obaw. Zadaniem rodziców jest dawanie dzieciom wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. Pamiętajmy również o tym, że dzieci najszybciej uczą się przez naśladowanie, więc jeśli zachowamy spokój w trudnych sytuacjach, one też będą umiały sobie poradzić z problemami.

 

 Źródła:

„6 sposobów dla rodziców, jak wspierać dzieci podczas epidemii koronawirusa”

Joanna Jurdzeń „Jak wspierać dzieci w czasie koronawirusa? Wskazówki dla rodziców”.

„Jak wspierać dziecko podczas epidemii?”