Dnia 16 października 2013 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie rozpoczął swą działalność Klub Absolwenta. Założeniem Klubu jest objęcie oddziaływaniem terapeutyczno-wychowawczym  Absolwentów szkoły. Stwarzamy Absolwentom możliwość spotykania się z rówieśnikami, dbamy o rozwój społeczny, monitorujemy także sytuację po zakończeniu edukacji. Główny nacisk położony jest na rozwijaniu kompetencji społecznych niezbędnych w codziennym życiu.

W listopadzie 2019 roku ruszy już siódma edycja naszych spotkań. Spotkania będą się odbywać na terenie Ośrodka przy ulicy Topolowej 2.  Na pierwszym spotkaniu w drodze głosowania odbędzie się wybór Prezesa oraz jego zastępcy. Ustalony zostanie także harmonogram spotkań, który będzie realizowany raz w miesiącu, we wtorki o godzinie 16.  W programie przewidujemy zajęcia zarówno artystyczne, ruchowe, a także wyjścia do kawiarni i wiele innych atrakcji.  W organizację spotkań zaangażowane są:  Iwona Konieczna, Aleksandra Kozłowska i Janina Roeskau.

Serdecznie zapraszamy Absolwentów do grona naszego Klubu! 

Opiekun Klubu

Iwona Konieczna

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od kilku lat istnieje w Ośrodku szkolny teatr o nazwie „Kółeczko”. Skupia uczniów z różnych klas i w różnym wieku, z ulicy Topolowej oraz Kościelnej.

W ramach warsztatów plastycznych uczniowie naszego ośrodka śledzą czasowe wystawy Galerii Sztuki w Mosinie i biorą udział w zajęcia plastycznych na terenie galerii. Dyrektor Pani Dorota Strzelecka wprowadza nas w świat sztuki omawiając poszczególne prace znakomitych artystów, a prowadząc zajęcia plastyczne stara się aby  uczniowie nabyli umiejętności tworzenia. Współpracujemy również z Galerią Historyczną znajdującą się na piętrze, przygotowując się do wystawy z okazji 20-lecia SOSW im. J. Korczaka w Mosinie. Dzięki życzliwości Pani Agnieszki Berety będziemy mogli w przyszłym roku szkolnym zaprezentować nasz ośrodek.

Danuta Surdyk i Joanna Skoryna

Warsztaty ceramiczne

Serdecznie zapraszamy na zajęcia ceramiczne, które odbywają się na terenie Sowinek w Centrum Agroturystyki i Rękodzielnictwa. Na warsztaty zapraszamy uczniów naszego ośrodka oraz dzieci ze wsi Sowinki i wsi Baranówko.

Wyjazdy na warsztaty odbywają się co drugi czwartek każdego miesiąca w godz. od .1500 – 18.00. Odjazd busem z ulicy Topolowej.

Organizujemy także lekcje otwarte p.t.: „Zabawa z gliną” dla szkół i przedszkoli, na które serdecznie zapraszamy.

Zajęcia obejmują swym zakresem:

 • poznawanie właściwości gliny,
 • rozwijanie sprawności w zakresie dużej i małej motoryki,
 • poznawanie technik tworzenia i zdobienia przedmiotów z gliny,
 • nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami pracy w glinie,
 • rozbudzanie pomysłowości plastycznej i postawy twórczej,
 • stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego myślenia,
 • kształtowanie samodzielności i otwartości,
 • wdrażanie do staranności i dokładności w wykonywaniu zadania.

 

Obecnie ze względu na sytuację pandemiczną wyjazdy na warsztaty do Sowinek zostały wstrzymane.  Zajęcia odbywają się na terenie naszego ośrodka i uczestniczą w nich tylko nasi uczniowie.

Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy.

Opiekun grupy: Magdalena Albrecht – Walczak tel. kontaktowy 785 610 721

         

  

 

 

 

 

 

 

W dniu 2 października 2014r. z inicjatywy psychologa szkolnego, Pani Ewy Pruchniewskiej oraz rodziców dzieci z głęboką niepełnosprawnością została powołana do życia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie nieformalna grupa o znajomo brzmiącej nazwie „Sami Swoi”.

Celem powstałej grupy było zorganizowanie w godzinach popołudniowych opieki i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów i absolwentów SOSW w Mosinie ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Pierwszym zamysłem funkcjonowania grupy była wzajemna rodzicielska pomoc w opiece nad szóstką dzieci jeden raz w tygodniu. W głębi serca liczyliśmy również, na pozytywny odzew pracowników Ośrodka na apel skierowany przez Panią Dyrektor o wsparcie naszych działań.

Już na pierwszym spotkaniu organizacyjnym okazało się, że jest spore zainteresowanie pracą w charakterze wolontariusza. Postawa pracowników Ośrodka bardzo nas wzruszyła i przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Aktualnie grupa posiada już dwunastu aktywnych wolontariuszy.
Za nami już osiem udanych czwartkowych spotkań.

Bardzo dziękujemy Wolontariuszom za ich zaangażowanie, empatyczne podejście i zrozumienie nas rodziców, którzy całkowicie oddajemy się opiece nad swoimi pociechami. Tylko „Sami Swoi” najlepiej rozumieją jak stresująca i wyczerpująca jest opieka non stop nad osobą głęboko niepełnosprawną.
Dziękujemy, że z nami jesteście!

Jeśli Ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona Wolontariuszy podajemy nr kontaktowy: 880 436 704

Julka, Bartek, Kuba, Seba, Piotr i Paweł
z rodzicami

1.     Być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

2.     Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

3.     Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

4.     Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

5.     Mówić otwarcie- pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

6.     Chętnie uczyć się – rozszerzaj swoją wiedzę.

7.     Stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

8.     Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

9.     Być osobą na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

10.   Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.

 5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.

 6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.

 7. Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

 8. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

 9. Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Poświęcają swój wolny czas i energie, angażując się w działania na rzecz ludzi, organizacji czy idei. Choć pracują z solidnym zaangażowaniem, nie maja z tego żadnych pieniędzy.

Mowa tutaj o wolontariuszach, którzy czynią dobro pomagając innym w życiu, codziennych obowiązkach, czy tez po prostu są po to aby wysłuchać. Wolontariusz swoją pracą i zaangażowaniem przyczynia się do poprawy jakości życia innych ludzi. Robi to zawsze „gratis”.

We wrześniu 2005 roku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie powstał Szkolny Klub Wolontariusza. Ma on na celu pozyskanie jak największej ilości wolontariuszy, którzy przyczynią się do poprawy jakości życia naszych uczniów. Ideą wolontariatu w klubie jest pomoc przy uczniach wymagających stałej opieki i nadzoru. Są to uczniowie o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej.

Zadania Wolontariusza polegają na pomocy w realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, organizacji imprez okolicznościowych, przedstawień teatralnych. Nasi Wolontariusze biorą aktywny udział w spacerach z uczniami, pomagają w organizacji gier i zabaw stolikowych, pracach plastycznych. Biorą Oni również udział w codziennych aspektach życia naszych uczniów tj. karmienie.

Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi. Przez udział w wolontariacie człowiek nabiera zupełnie innego spojrzenia na potrzeby i życie innych. Nabiera się również dystansu do samego siebie. W naszym Klubie można poznać wielu wspaniałych ludzi, którzy intensywnie zarażają pozytywnymi emocjami.

Wszystkich, którzy są zainteresowani bliższym poznaniem idei Klubu, bądź wstąpieniem w jego szeregi Serdecznie Zapraszamy!!!

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie i funkcjonowanie klubu to:

                                                                                                                                                                                                                      Iwona Konieczna 

                                                                                                                                                                                                  kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszystkim obecnym Wolontariuszom serdecznie dziękujemy za ich zaangażowanie i wkład, a przede wszystkim serce, które wkładacie w pracę z naszymi podopiecznymi.

19 Drużyną Harcerska Nieprzetartego Szlaku Ogień 

Jesteśmy drużyną, która zrzesza dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie oraz osoby niepełnosprawne z gminy Mosina.

Drużyna powstała z pomysły nauczycieli ośrodka Anity Sobeckiej i Natalii Tomaszewskiej i  została powołana przez komendanta Hufca Poznań – Rejon rozkazem L10/2016  z dnia 30.10.2016 r.  Drużyna działa nieprzerwanie od 5 lat, a pierwsza zbiórka odbyła się 6.10.2016 r.

Obecnie drużynową jest Julia Czaplejewicz, przyboczną Anita Sobecka .

Drużynę tworzą:  Maja, Marta, Roma, Ewelina, Ewa,  Sebastian i Sebastian.

Na naszych zbiórkach zdobywamy wiedzę i umiejętności harcerskie tj. uczymy się szyfrów i harcerskich piosenek, poznajemy historię harcerstwa i ważnych ludzi, zdobywamy wiele sprawności i realizujemy próbę na stopień ochotniczki i młodzika. Uczestniczymy w rajdach harcerskich, biwakach i obozach. Podczas wyjazdów uczymy się samodzielności i zaradności, poznajemy nowych kolegów i koleżanki, przeżywamy niezwykłe przygody na harcerskim szlaku.

Wszystkich chętnych do dołączenia do naszej drużyny zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 500491982 i 514179969.

CZUWAJ!!!

Anita Sobecka

W naszym Ośrodku od wielu lat działa Klub Olimpiad Specjalnych „ELEGANT” Mosina. Obecnie w Klubie znajduje się 44 zawodników, którzy regularnie trenują z 12 trenerami i działaczami, biorąc udział w zawodach w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, pływanie, jazda konna, bocce, dyscypliny lekkoatletyczne, trójbój i dwubój siłowy, MATP oraz jako jedna z nielicznych Klubów Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie Poznań żeglarstwo i kajakarstwo. W tej ostatniej dyscyplinie osiągamy wybitne wyniki dzięki regularnie odbywającym się warsztatom oraz zajęciom finansowanych z PFRONU na Przystani Żeglarskiej w Dymaczewie Nowym. Co roku jesteśmy współorganizatorami Regionalnych Regat w Żeglarstwie i Kajakarstwie.