Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie realizuje projekt pt. „Europa nie wyklucza. Nieustanne kształcenie się drogowskazem do wiedzy i godnego życia” przez 18 miesięcy, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Analiza potrzeb placówki pozwoliła na wyznaczenie następujących celów projektu: