To jest nagłówek 1 - może być tylko jeden na danej podstronie

Nagłówek 2 

Nagłówek 3 - stosowany np. przy podtytułach, śródtytułach

Nagłówek 4

Zasadniczy tekst napisany jest akapitem.

  • wypunktowania
  • wypunktowania
  • wypunktowania
  • wypunktowania

 

  1. Numeracja
  2. Numeracja
  3. Numeracja
  4. Numeracja

 

Uwaga - tekstów nie justujemy! Mogą być wyboldowane lub napisane kursywą.