3 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie w ramach projektu „Pociąg Tolerancji – czas na nowy las” miało miejsce wspólne czytanie legendy „Lech, Czech i Rus”.

26 września zawitała do nas Pani Marta Kozeńska, przedstawicielka firmy Siemens. Firma ta ufundowała dla naszego Ośrodka wiele wartościowych sprzętów z tokarką, odciągiem do trocin, szlifierką i urządzeniem wielofunkcyjnym Dremela na czele.

W dniu 2 października 2019 roku odbyła się impreza „Święto Ziemniaka”.

Dnia 4.09.2019 odbyło się spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli i terapeutów SOSW. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcji i w terapii.

Po kilkudniowych przygotowaniach, 4 października, w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia Mistrzami Tabliczki Mnożenia w naszej szkole zostali:

Do ósmej edycji Narodowego Czytania uczniowie naszego Ośrodka przystąpili 16 września 2019 r. Spośród ośmiu nowel zaproponowanych do czytania przez Parę Prezydencką wybraliśmy „Sawę” Henryka Rzewuskiego.

26 września około 100 uczniów z klas I-III szkół podstawowych z Mosiny oraz Lubonia wzięło udział w lekcji plenerowej w Rogalińskim Parku Krajobrazowym

17 września klasy 5, 6 SP oraz Ib SB brały udział w XXV Festynie Archeologicznym w Biskupinie. 

"Elegant Show", czyli zorganizowany już po raz drugi przez Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej – młodzieżowy konkurs talentów. W zlocie talentów po raz drugi uczestniczyła uczennica naszego ośrodka Kinga Maciejewska prowadzona muzycznie przez panią Magdalenę Wojciechowską.