Od żupana do fraka

I tym razem Rogalin przywitał nas słońcem, zielenią, ciepłym wietrzykiem. Po długim spacerze wśród malowniczych rokokowych ogrodów, starych  dębów, wśród traw i ptactwa nadwarciańskich łęgów uczniowie wzięli udział w warsztatach ze wzornictwa. Przedtem jednak zetknęli  się z modą sprzed wieków, na dawnych rycinach widzieli żupany, kontusze, fraki, szarfy i peruki. Zapoznali się obyczajami szlacheckich dworów i pałaców. Atmosfery dopełnił spacer z panią przewodnik po pałacowych komnatach. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas : 4b, 5b, 6a, 7b i 8b, oraz opiekunowie Bożena Sarnowska , Monika Jankowska, Alina i Dariusz Rogalscy we wtorek 07.06.2022r.

 

Alina Rogalska

Monika Jankowska

Bożena Sarnowska

Dariusz Rogalski