KLASY 2a, 3a i 4a SP W PROJEKCIE E-TWINNING „DRUŻYNA EKOWOJOWNIKÓW”

„Chyba nigdy wcześniej wprowadzanie elementów edukacji ekologicznej nie było tak ważne jak obecnie” -  tymi słowami rozpoczęła swój wpis pani Monika Khan, pomysłodawczyni projektu „Drużyna Ekowojowników” w ramach E-Twinning, do którego w marcu dołączyły panie: Anna Pniewska, Agnieszka Borkowska i Edyta Juskowiak wraz z klasami 2a, 3a i 4a SP.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej jego uczestników, uwrażliwienie na piękno przyrody w najbliższej okolicy, rozwijanie umiejętności rozsądnego wykorzystania nowoczesnych technologii, a także nawiązanie współpracy między szkołami.  W projekcie bierze udział 31 nauczycieli wraz z uczniami z 20 szkół z całej Polski.

Pierwszym działaniem projektowym był konkurs na logo projektu, do którego każda z drużyn wykonywała swoją pracę. Kolejnym zadaniem było przygotowanie ozdób świątecznych z upcyclingu i przesłanie ich do wybranej szkoły uczestniczącej w projekcie.  W ramach projektu zorganizowaliśmy również uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi dla klas I-III. Były to prezentacje, projekcje filmów o tematyce ekologicznej, segregacja odpadów, tworzenie  przedmiotów z recyklingu, rozwiązywanie krzyżówek i wypełnianie kart pracy oraz zasadzenie drzewka na terenie ogródka szkolnego.

Następne zadanie obejmowało zorganizowanie wycieczki. Nasi uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Arboretum w Kórniku, które znajduje się na terenie starego parku otaczającego zamek. Jest ono częścią Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Można tam spotkać różnorodne okazy drzew i krzewów z całego świata. Wszystkich urzekły kwitnące w tym czasie różaneczniki. Kolejna wycieczka miała na celu zwiedzanie Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie i poznanie okazów przyrodniczych przywiezionych z wypraw po całym świecie.

Kolejnym działaniem było wykonanie przez uczniów komiksu o przygodach ekowojowników. Uczniowie z dużym zaangażowaniem i starannością przygotowywali swoje rysunki, które zostały zamieszczone w książeczce „Przygody Ekowojowników” w Book Creator.

Przyszłość Naszej Planety zależy od wychowania młodych ludzi i uwrażliwienia ich na potrzebę codziennego dbania o przyrodę. Nasi uczniowie wykazali się i w tym temacie tworząc projektowy akrostych, czyli wierszowany utwór, w którym do podanych początkowych liter należało dopisać wersy o działaniach proekologicznych. Wśród działań dodatkowych znalazło się m. in. prowadzenie klasowego ogródka z ziołami, o który zadbali wszyscy uczniowie.

Dla nauczycieli biorących udział w projekcie odbyły się cztery spotkania projektowe. Dotyczyły one przedstawienia założeń projektu i omówienia poszczególnych zadań. Podczas spotkań odbyły się także szkolenia omawiające pracę w narzędziach internetowych, takich jak: Canva, Wacalet, Book Creator.

Nauczyciele i uczniowie z dużym zaciekawieniem i zaangażowaniem uczestniczyli w realizacji kolejnych zadań oraz śledzili na bieżąco relacje swojej i innych szkół na stronach projektu. Logo, relacje i zdjęcia z poszczególnych działań uczestników projektu zostały umieszczone na tablicy znajdującej się w holu budynku SOSW przy ul. Topolowej.

                                                                          Anna Pniewska, Agnieszka Borkowska, Edyta Juskowiak