Rajd pamięci do Żabna

Uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w pieszym rajdzie pamięci na groby pomordowanych w czasie II wojny światowej. Celem rajdu było odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i poznanie związanej z nimi historii. Uczniowie poznali historię zbiorowych mogił osób zamordowanych przez hitlerowców na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo w Gminie Mosina. Historia przypomina, że ofiarami tych zbrodni byli chorzy z zakładu dla ubogich w Śremie
i pacjentów  Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie.

Uczciliśmy pamięć pochowanych w bezimiennych zbiorowych mogiłach, dekorując je kwiatami i krótką modlitwą.

Dobrota i Cezary Prentcy