We wrześniu zrealizowaliśmy projekt teatralny ze środków finansowych, przeznaczonych na realizację zajęć integracyjnych dla uczniów w 2021roku. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas 8A, 7a i 1BPP i opiekunowie teatrzyku „Kółeczko”.

W ramach projektu odbyły się dwa spotkania warsztatowe prowadzone przez aktorkę i reżyserkę Grażynę Wydrowską. Jest to poznańska aktorka, reżyserka i animatorka działań teatralnych. Związana była m.in. z Teatrem Lalki i Aktora Marcinek (dzisiejszy Teatr Animacji). Współzałożycielka (wraz z Arturem Szychem i Bogdanem Wąsielem) poznańskiego Teatru Wierzbak. Do dziś można zobaczyć spektakle w jej reżyserii - m.in. "Coś niecoś", który zrealizowała z Teatrem Dilemma, skupioną wokół niej nieformalną grupą twórców. Prowadzi warsztaty teatralne.

Pierwsze spotkanie integracyjne odbyło się  na terenie ośrodka. Głównym celem była integracja i zapoznanie uczestników poprzez zabawy teatralne. Drugie spotkanie odbyło się na terenie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu na sali widowiskowej z udziałem grupy teatralnej prowadzonej przez panią Grażynę Wydrowską „ Jestem jaki jestem”. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, wyrażali swoje emocje byli otwarci na działania. Tworzyliśmy wspólnie etiudy, główny cel integracja z otoczeniem, otwarcie na innych na nowe środowisko został zrealizowany.  

Opiekunowie "Kółeczka"