eTwinning "Holiday cards exchange"

W czerwcu 2021 zrealizowany został internetowy projekt eTwinning "Holiday cards exchange" pomiędzy szkołami: Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie, Szkołą Podstawową w Rudnikach im. A. Wł. Niegolewskich oraz Szkołą Podstawową „Pod Lipami” w Krosinku. Głównym celem projektu była wymiana wakacyjnych pocztówek, w których uczniowie opisywali wymarzone wakacje. Uczniowie napisali również krótkie informacje o sobie w postaci listu. Wraz z pocztówką został on wysłany do szkoły partnerskiej do losowo wybranego ucznia. Wszystkie prace przedstawione zostały w formie zdjęć na platformie TwinSpace. Językiem komunikacji był język angielski. Uczniowie mieli okazję wykazać się znajomością języka obcego - opisując siebie oraz swoje wakacje, a także możliwość nawiązania nowych przyjaźni i relacji. Osoby uczestniczące w projekcie: SP Rudniki klasy: zerowa (1 uczennica), I,II,III i V. SP Krosinko klasy: IIIa, IIIb SOSW Mosina klasy: IVa, VIa Nauczyciele: Alina Rogalska - SP Rudniki, SOSW Mosina, Dariusz Rogalski - SP Rudniki. Agnieszka Borkowska – SP Krosinko, SOSW Mosina Aleksandra Kozłowska – SOSW Mosina

Agnieszka Borkowska