„Wszystkiego najlepszego nasze ukochane miasto”.

Uczniowie klasy 4a szkoły podstawowej w miesiącach październik – grudzień 2020 r. wzięli udział w międzynarodowym projekcie pt. „ Wszystkiego najlepszego nasze ukochane miasto” na platformie edukacyjnej eTwinning. W projekcie tym uczestniczyli nauczyciele i uczniowie szkół z Polski oraz z Turcji, Bułgarii, Serbii i  Litwy. W trakcie pracy wykorzystywaliśmy Technologie Informacyjne.

Celem projektu było poznanie bliżej wybranego przez uczniów miasta (my wybraliśmy Poznań) oraz zdobycie wiedzy o  miastach, które przedstawiały inne szkoły z projektu.

W ramach zadań wykonana została prezentacja o naszej szkole, w której znajdowały się autoportrety tworzone przez uczniów. Na zajęciach z informatyki uczniowie wykonali plakat urodzinowy dla miasta. Na języku polskim uczyli się autoprezentacji , której efekt końcowy nagrali i zamieścili w prezentacji dla kolegów z projektu.  Na wspólnych zajęciach w szkole szerzej omówione zostały walory miasta Poznań, min. zabytki, ciekawe miejsca do zwiedzania oraz Legenda o poznańskich koziołkach. Zdobyta wiedza utrwalona została na spotkaniu podczas wykonywania quizów, zagadek  i tworzenia teatrzyku kukiełkowego.

Prezentacje, zdjęcia i opisy zostały umieszczone na platformie eTwining. Korzystając z tej platformy obejrzeliśmy prezentacje partnerskich szkół,  sprawdziliśmy poprzez aplikacje Googl Maps jak daleko od Mosiny  mieszkają uczestnicy innych krajów.  Najbardziej podobała nam się prezentacja przygotowana przez kolegów z Turcji ze względu na położenie, kulturę i oryginalność miast.

Zwieńczeniem projektu miały być wysłane życzenia urodzinowe i prezenty dla uczniów z losowo wybranej szkoły, jednak postępująca w tym czasie pandemia  w Europie i zamknięcie uczniów w domach spowodowała wycofanie się nauczycieli z projektu.

Anna Załuska- Kwiatek