Erasmus+ zakończenie projektu

 

Miło nam poinformować, że zrealizowany przez  nauczycieli naszego Ośrodka projekt „Europa nie wyklucza” został rozliczony i zakończony. Raport końcowy został zatwierdzony pozytywnie. Poprzez realizacje mobilności osiągnięto założone cele przedstawione w Europejskim Planie Rozwoju. Odbyło się 13 mobilności do Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Cypru, Irlandii i Włoch.

„Metody mierzenia poziomu sukcesu, poszczególne etapy realizacji projektu takie, jak przygotowanie, czy wsparcie praktyczne i logistyczne zostały ocenione pozytywnie . Kwestiami związanymi z jakością i zarządzaniem projektem zajmował się koordynator projektu.

Udział  w szkoleniach podniósł kompetencje zawodowe, komunikacyjne i interpersonalne jego uczestniczek.  Opis działań upowszechniających  projekt  zakwalifikowano, jako bardzo ciekawe, zróżnicowane i adekwatne do oczekiwanych efektów. Dobrze i wyczerpująco opisane profile uczestników przyczyniły się do wysokiej oceny realizacji całości raportu.   Informacje te zostały zawarte w załączniku do pisma rozliczeniowego.

Pozdrawiamy

Koordynator projektu

 Dorota Staszak i Aleksandra Kozłowska