W roku szkolnym 2020/2021 w naszym Ośrodku będzie realizowany projekt pod nazwą:  „Żyję Zdrowo”.

 Głównym celem projektu jest: edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów, poprzez: promocję zasad aktywnego stylu życia , form spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania, a także dbałości o higienę osobistą. Projektem będą objęci uczniowie z klas 1-8 Szkoły Podstawowej z budynku przy ul. Topolowej. Ze względu na sytuację pandemiczną zajęcia będą realizowane w małych grupach - w formie lekcji otwartych, konkursów plastycznych, zajęć kulinarnych, publikacji, aktywności fizycznych, zadań do wykonania w klasach, ewentualnie wyjazdów tematycznych. Koordynatorem projektu jest Marlena Jastrzębowska, osobami wspierającymi wychowawcy i nauczyciele.

Pierwszym zadaniem jest wykonanie przez każdą klasę pracy plastycznej zespołowej pt. ”Pan Zdrówko”. Praca, która zdobędzie I miejsce, będzie symbolem projektu.

 

Marlena Jastrzębowska