Pod koniec października w ramach programu ERASMUS + mobilność, w celu nauki języka angielskiego wybrałam szkolenie w Wielkiej Brytanii w Lake School  w Oxfordzie. Szkoła ta ma 40-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów nauki języka angielskiego dla chętnych z całego świata,

a także doskonaleniu metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Doskonałym uzupełnieniem nauki były proponowane wycieczki z miejscowym przewodnikiem po interesujących, zabytkowych miejscach Oxfordu oraz innych miastach Wielkiej Brytanii. Podczas mojego pobytu na kursie zwiedziłam dodatkowo Bath i Londyn. Bogaty program zajęć popołudniowych i w czasie wolnym od nauki umożliwił mi poznanie tradycji, kultury, zabytków i kuchni brytyjskiej. Dodatkowo na doskonalenie umiejętności językowych oraz poznanie tradycji i kultury Brytyjczyków wpłynęło mieszkanie u rodziny brytyjskiej.

Uczestnictwo w szkoleniu dało mi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do twórczego zarządzania szkołą oraz nawiązania kontaktów sprzyjających zaangażowaniu szkoły w międzynarodowe projekty z udziałem kadry pedagogicznej i uczniów.

Anna Załuska - Kwiatek