Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczycieli w Mosińskim Ośrodku Kultury. 19 grudnia o wyznaczonej godzinie wszystkie klasy wraz z pracownikami szkoły udały się  na salę, w której miała odbyć się świąteczna impreza.

Wystrój sali stanowiły prace konkursowe pt. „Szopka Bożonarodzeniowa”, przygotowane przez uczniów naszego Ośrodka.

Spotkanie Bożonarodzeniowe poprowadzili Joanna Skoryna i Marcin Dudek.

Na początku przywitali zaproszonych gości, po czym rozpoczęło się przedstawienie jasełkowe pt. „Jedyna taka noc”, przygotowane przez Joannę Maniecką, Ewę Redelbach – Eichert i Agnieszkę Kaczmarek.  Przesłaniem inscenizacji było ukazanie walki dobra ze złem, począwszy od historii Adama i Ewy w raju, poprzez zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, aż do narodzenia Jezusa.

W czasie przedstawienia wybrzmiała pastorałka pt. „Tylko jedna jest taka noc” przy akompaniamencie Moniki Golonki i Anity Sobeckiej. Widowisko zwieńczyła pastorałka pt. „Zagraj dziecku najpiękniejszą kołysankę”, którą zaaranżowała wraz z dziećmi i pracownikami S.O.S.W. Katarzyna Filipiak. Utwór ten został również przedstawiony gestami Makatonu, których nauczyła dzieci i pracowników Magda Grześkowiak.

W przygotowaniu strojów duży udział miała   Janina Roeskau, oprawę muzyczną przygotowali Łukasz Mańkowski i Łukasz Jankowiak. Scenografię przedstawienia zrobiła Joanna Maniecka. W przygotowaniu rekwizytów pomagali Monika Zarecka i Krzysztof Staszewski. O opłatki zadbała Ania Kreczmer.

Nie zawiedli zaproszeni goście ze Starostwa Powiatu Poznańskiego, burmistrz Puszczykowa, wiceburmistrz Mosiny oraz ksiądz proboszcz z Mosiny – Adam Pozorowski.

Po zakończonym przedstawieniu swoje przemówienie wygłosiła dyrektor Ośrodka - pani Bożena Mazur. Następnie dwie pastorałki zaśpiewali uczniowie przygotowani przez panią Magdalenę Wojciechowską.

Na koniec został rozstrzygnięty konkurs na pracę plastyczną pt. „Szopka Bożonarodzeniowa”.

Jak co roku zorganizowany został kiermasz świąteczny, na którym można było kupić rękodzieła zrobione przez uczniów naszego Ośrodka.

Na zakończenie spotkania miejscowy ksiądz proboszcz poświęcił opłatki, które potem rozdały gościom dziewczynki przebrane za anioły.

Spotkanie Bożonarodzeniowe zakończyło się podzieleniem się opłatkiem i złożeniem sobie nawzajem życzeń.

Agnieszka Kaczmarek, Joanna Maniecka