Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie po raz drugi bierze udział w projekcie międzynarodowym, współpracując z AIESEC - największą na świecie, niezależną organizacją prowadzoną przez młodych ludzi, działającą w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

AIESEC oferuje młodym ludziom na całym świecie praktyczne doświadczenia poprzez udział w wymianach międzynarodowych, które umożliwiają im poznanie świata oraz odkrycie tego, co ma dla nich naprawdę znaczenie. Understand to projekt wspierający Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ numer 10 – „Mniej nierówności”. Celem projektu jest wykreowanie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur poprzez umożliwienie interakcji z reprezentantami różnych państw oraz rozwinięcie w dzieciach i młodych osobach empatii oraz  krytycznego myślenia. Dzieci i młodzież w Polsce często nie mają możliwości, aby poznawać inne kultury, co w późniejszych latach może skutkować  brakiem otwartości, tolerancji i ciekawości w poznawaniu świata. Projekt Understand zapewnia uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego taką możliwość.

Program pobytu wolontariuszy przedstawia się następująco:

  1. Przedstawienie swoich krajów i kultur przez wolontariuszy.
  2. Wspólne przygotowanie tradycyjnego jedzenia z wolontariuszami (przy odpowiednich warunkach).

III. Gry i zabawy integracyjne.

  1. Poruszenie tematu różnic kulturowych pomiędzy Polską a krajami wolontariuszy.
  2. Dyskusje i warsztaty na temat podróżowania oraz nauki języków i ich zalet.
  3. Nauka języka angielskiego w poszczególnych klasach.

Projekt Understand jest również niesamowitą szansą dla rodzin uczniów, które mają okazję gościć wolontariuszy w swoich domach, dzielić się z nimi swoją kulturą i jednocześnie poznawać inne kultury dotąd im nieznane i motywować dzieci do porozumiewania się językiem obcym.

Przygotowała

Dorota Staszak