Klasy 5 i 6 SP z ulicy Kościelnej biorą udział w festiwalu "Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej ". Seanse odbywają się w Mosińskim Ośrodku Kultury. Raz w miesiącu wyświetlane są filmy edukacyjne, które uczą,

pokazują życiowe perypetie bohaterów i sposoby ich rozwiązania. Kontakt z tego rodzaju filmami ma zatem walor terapeutyczny. Może być punktem wyjścia do rozmów na ważne tematy, daje wgląd w siebie, w to, co czujemy i przeżywamy. Cały program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dlatego w szkole zainicjowany został projekt "Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej  -  szkolny DKF". Polega on na wspólnym uważnym obejrzeniu filmu, a następnie dyskusji na jego temat. Uczestnicy formułują swoje opinie i przemyślenia, oceniają zachowanie bohaterów, wskazują przesłanie filmu. Adresatami projektu są uczniowie klas 5-6 SP.

Pierwszym obejrzanym przez nas filmem był "Rabarbar" – opowiadał o trudnościach w pielęgnowaniu przyjaźni wśród dzieci i dorosłych. Po seansie spotkaliśmy się w ramach projektu "Szkolny DKF" i rozmawialiśmy o tym, jak budować pozytywne relacje z drugim człowiekiem. Uczniowie podawali cechy prawdziwego przyjaciela oraz szukali sposobów, jak uzdrowić przyjaźń i naprawiać błędy. Spotkanie uatrakcyjniły zabawy ruchowo-integracyjne.

 E. Majchrzak, M. Bąkowska