W dniu 17 października w Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym w Jeziorach spotkali się na finale „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo-Historycznej” uczniowie klas I-III

Szkoły Podstawowej z trzech placówek oświatowych - Szkoły Podstawowej nr 1 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu, Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie. Odbył się tam także Międzyszkolny Konkurs Malarstwa oraz piesza wycieczka edukacyjną ścieżką WPN wraz z przewodnikiem. W komisji sędziowskiej konkursów zasiedli:

- Pan Rafał Kurczewski wicedyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach,

- Pani Małgorzata Bręczewska z Wielkopolskiego Parku Narodowego,

- Pan profesor Paweł Chmielarz z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku,

- Pani Krystyna Fiedler wraz z mężem z Muzeum-Pracownia Literacka im. Arkadego Fiedlera,

- Pani Bożena Mazur dyrektor SOSW im. Janusza Korczaka w Mosinie,

- Pan Grzegorz Anioła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im.bł. E.Bojanowskiego w Luboniu.

Nasi uczniowie świetnie się zaprezentowali, odpowiedzieli na wiele niełatwych pytań w formie testu, znakomicie wykonali zadania dla nich przygotowane. Ostatecznie zajęli 3 miejsce za szkołą z Lubonia. Wygrała reprezentacja ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.

Wspaniałe nagrody dla uczestników ufundowało Muzeum Przyrodnicze, Wielkopolski Park Narodowy oraz placówki szkolne, za co serdecznie dziękujemy.

Celem zorganizowania Konkursów w ramach projektu „Pociąg Tolerancji” była popularyzacja walorów przyrodniczych i form ochrony przyrody, rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki i zachęcanie do pogłębiania wiedzy na temat legend o początków państwa polskiego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom w organizację oraz opiekę nad uczniami.  

 Organizatorzy

[gallery ID=63]