W roku szkolnym 2020/2021 w naszym Ośrodku będzie realizowany projekt pod nazwą:  „Żyję Zdrowo”.