3 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie w ramach projektu „Pociąg Tolerancji – czas na nowy las” miało miejsce wspólne czytanie legendy „Lech, Czech i Rus”.

W dniu 2 października 2019 roku odbyła się impreza „Święto Ziemniaka”.

Nowy rok szkolny nastał, a wraz z nim nowa wycieczka. W ramach projektu „Niepełnosprawni razem pełnosprawni” nasi uczniowie podbijają kolejną część Polski. 

Po kilkudniowych przygotowaniach, 4 października, w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia Mistrzami Tabliczki Mnożenia w naszej szkole zostali:

26 września około 100 uczniów z klas I-III szkół podstawowych z Mosiny oraz Lubonia wzięło udział w lekcji plenerowej w Rogalińskim Parku Krajobrazowym

"Elegant Show", czyli zorganizowany już po raz drugi przez Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej – młodzieżowy konkurs talentów. W zlocie talentów po raz drugi uczestniczyła uczennica naszego ośrodka Kinga Maciejewska prowadzona muzycznie przez panią Magdalenę Wojciechowską.