Naukę języka włoskiego w ramach programu Erasmus+ mobilność,  rozpoczęłyśmy w szkole językowej DILITL IH w Rzymie, która może poszczycić się 45- letnią działalnością.

Dnia 25 października z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej w wielu placówkach odbyła się akcja pt. "Szkoła pamięta". Jej główną ideą jest pielęgnowanie pamięci o bohaterach – zwłaszcza II wojny światowej – oraz innych postaciach ważnych dla danego miejsca, społeczności czy placówki.

We wrześniu 2019 nasz Ośrodek rozpoczął  realizację programu Erasmus + Mobilność. Program Erasmus + mobilność ma na celu poprawę jakości pracy Ośrodka uwzględniając jej wymiar europejski

W tym roku szkolnym do grona naszych uczniów dołączyli pierwszacy. W środę 16 października 2019 r. w budynku SOSW im. Janusza Korczaka przy ul. Topolowej odbyła się uroczystość z okazji Pasowania na Ucznia Klasy Pierwszej.

W ramach projektu „ Inkluzja – wyższy poziom integracji” realizowanego przy współpracy z  Fundacją z Sercem z Puszczykowa, przy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego i PEFRON - uczniowie i absolwenci naszego Ośrodka w okresie od września do listopada uczestniczą w dodatkowych bezpłatnych zajęciach: grach i zabawach grupowych aktywizujących społecznie oraz kursie fryzjersko – kosmetycznym.

Dnia 18.10.2019 roku odbył się VI Wielkopolski Rajd Integracyjny Osób Niepełnosprawnych „Rowerami i z kijkami po Wielkopolskim Parku Narodowym”, organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie przy wsparciu Powiatu Poznańskiego, Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.