Dnia 16.09.2020 roku - jak tradycja nakazuje - obchodziliśmy Dzień Pieczonego Ziemniaka.  W tym roku impreza odbyła się na szkolnym placu zabaw przy ulicy Topolowej.