II Turniej Cymbergaja

W maju i czerwcu 2023 r. w naszym Ośrodku odbył się II Turniej Cymbergaja. Podczas rozgrywek uczniowie mogli sprawdzić zdobyte umiejętności przestrzegając zasad fair play.

Zwycięzcy II Turnieju Cymbergaja:

I msc. Marcel Dychtynowicz

II msc. Kamila Broniewska

III msc. Daniel Witkowski

Wyróżnienie – Mateusz Wywrót.

Za udział w turnieju uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Podziękowania dla nauczycieli wychowania fizycznego za współpracę w realizacji rozgrywek.

Marlena Jastrzębowska