Podziękowanie dla Rady Rodziców

W imieniu wszystkich uczniów składamy serdeczne podziękowania działającej w naszym Ośrodku Radzie Rodziców za organizację na terenie oddziałów szkolnych przy ul Topolowej Festynu z okazji Dnia Dziecka. Impreza sprawiła dzieciom wiele radości. Doceniamy pomysłowość i dziękujemy za zaangażowanie. Dziękując wyrażamy jednocześnie nadzieję na kolejne takie inicjatywy.